Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Leoncinie

Nawigacja
menu      Wydarzenia
menu      Plan lekcji
menu      Przetargi
menu      Absolwenci
Szybkie linki
menu      Szkoła na mapie
menu      O patronie szkoły
menu      Strona rodziny szkół
menu      Gmina Leoncin
Pieśni
menu      Barka
menu      Hymn szkoły
menu      Hymn rodziny szkół
Nasza-klasa.pl
menu      Szkoła podstawowa
menu      Gimnazjum
Archiwum
menu      Wydarzenia
menu      Absolwenci
menu      Dla Rodziców
Szkoła jest położona na terenie gminy Leoncin w województwie mazowieckim w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego i dolinie rzeki Wisły. Szkoła istnieje od 1920 roku.
Budynek szkolny składał się z czterech izb i korytarza. Jedną izbę lekcyjną wynajmowano w innym pomieszczeniu.
Szkoła nosiła nazwę powszechnej i realizowała program siedmiu klas. Uczyło w niej trzech nauczycieli z kierownikiem szkoły włącznie. Przed rokiem 1939 ostatnim kierownikiem był Jan Ihnatowicz. W czasie okupacji szkoły w Leoncinie nie było. Teren Leoncina włączony był do Rzeszy.
Na terenie Rzeszy dzieci polskie nie uczyły się. Nauczyciele wyjechali
z Leoncina, a w budynku szkolnym Niemcy zlokalizowali biuro Zarządu Gminy. Wszystkie akta i dokumenty szkoły oraz sprzęt i umeblowanie Niemcy zniszczyli. Budynek szkolny przetrwał lata okupacji.

Od 1945r. szkoła ponownie rozpoczęła swą działalność. Organizatorem
i kierownikiem szkoły po wyzwoleniu był Kol. Gostkiewicz. Od 1948r. do 1952r. kierownikiem był Włodzimierz Kuźniew. W latach 1950-51 kierownikiem była Marta Pawłowska. Od 1952r. do 1953 obowiązki kierownika pełniła Janina Kowalczyk. W 1953r. kierownikiem szkoły został mianowany Jan Orzechowski. W roku 1966 wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową oraz wznowiono starania o budowę nowej szkoły, ponieważ dotychczasowe warunki pracy nie spełniały wymagań: izby lekcyjne znajdowały się w trzech różnych budynkach, brak kancelarii, pokoju nauczycielskiego i korytarza dla dzieci. Rok 1969 jest bardzo ważnym rokiem w historii naszej szkoły, ponieważ została ostatecznie zatwierdzona budowa nowej szkoły. W związku z reorganizacją oświaty kierownik Jan Orzechowski został przemianowany na Dyrektora szkoły.
W szkole było wtedy 220 uczniów, a ukończenie budynku szkolnego przewidziano dopiero na lata 1973/74. Szkołę oddano do użytku w końcu marca 1974r. Dnia 9 kwietnia 1974r. o godz. 14 nastąpiło uroczyste otwarcie gmachu szkoły. Radość z nowej szkoły była ogromna, ale nie trwała zbyt długo, bowiem szybko okazało się, że budynek ten również nie sprosta wymaganiom lokalowym szkoły gminnej. Już w 1974r. odbyła się narada, na której podjęto plany rozbudowy. W roku szkolnym 1975/76 dyrektor Jan Orzechowski został Gminnym Dyrektorem Szkół. 16 października 1976r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo Gminy Leoncin. W czerwcu 1979r. oddano do użytku salę gimnastyczną. W 1981r. Gminnym Dyrektorem Szkół został Stanisław Kłos, który sprawował tę funkcję do 1988r. z przerwą w roku szkolnym 1984/85, kiedy to funkcję dyrektora sprawowała Hanna Domańska. W roku szkolnym 1984/85 w związku z reorganizacją oświaty powstał inspektorat. Stanowisko inspektora objął Stanisław Białkowski. W tym czasie została przygotowana dokumentacja rozbudowy szkoły.

W latach 1988/1991 funkcję dyrektora sprawowała p. Edwarda Białowąs. Od 1991r. do 2008r. dyrektorem była p. Teresa Krawczak. Od 2008r. do chwili obecnej dyrektorem jest p. Jacek Gzel. Od początku swej pracy Pani Dyrektor Krawczak zabiegała o rozbudowę szkoły motywując bardzo skromnymi warunkami lokalowymi. Szkoła była wybudowana dla 200 uczniów, tymczasem od kilku lat uczyło się około 400 uczniów. 22 listopada 1995r. Rada Gminy podjęła wniosek o rozpoczęciu rozbudowy szkoły w roku 1996. 25 września 1998r. został poświęcony i wmurowany kamień węgielny pod rozbudowę szkoły. Obecnie szkoła Podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkół. Liczy 17 oddziałów oraz dwie klasy ,,0''.

Dnia 22 czerwca 1999 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia JANA PAWŁA II, w czasie której odsłonięto w budynku szkoły tablicę pamiątkową. Tablica ta została pobłogosławiona przez samego Ojca Świętego podczas Mszy św. odprawionej 13 czerwca 1999 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Postać Patrona jest inspiracją dla działań wychowawczych; stąd też treści programu są ściśle związane z nauką głoszoną przez Ojca Świętego.

ZADANIA SZKOŁY ZWIĄZANE Z POSTACIĄ PATRONA

Jest ich wiele. Na szczególną uwagę zasługują organizowane co roku konkursy wiedzy o Patronie oraz konkursy plastyczne poświęcone postaci Jana Pawła II. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach
o tematyce chrześcijańskiej - piszą prace literackie, wykonują albumy fotograficzne itp. Na szkolnym korytarzu umieszczono stałą ekspozycję poświęconą postaci Patrona. Szkoła otrzymała sztandar z wizerunkiem Jana Pawła II z napisem ,,Jesteście moją nadzieją''. Dzień 18 maja - dzień urodzin Papieża - został wybrany jako dzień Święta Szkoły. W pierwszą rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II w Święcie Szkoły uczestniczył ks. kard. Józef Glemp - Prymas Polski.