Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Leoncinie

Nawigacja
menu      Wydarzenia
menu      Plan lekcji
menu      Przetargi
menu      Absolwenci
Szybkie linki
menu      Szkoła na mapie
menu      O patronie szkoły
menu      Strona rodziny szkół
menu      Gmina Leoncin
Pieśni
menu      Barka
menu      Hymn szkoły
menu      Hymn rodziny szkół
Nasza-klasa.pl
menu      Szkoła podstawowa
menu      Gimnazjum
Archiwum
menu      Wydarzenia
menu      Absolwenci
menu      Dla Rodziców


DYREKCJA


Dyrektor: mgr JACEK GZEL
Wicedyrektor: mgr ANNA WEREL


ADMINISTRACJA


Sekretarz szkoły: Elżbieta Szpalerska
Specjalista: Krystyna Szwajczewska
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1600

RADA RODZICÓW 2017/2018


Przewodniczący: Agnieszka Michalczyk
Zastępca: Katarzyna Wiśniewska
Sekretarz: Milena Rybicka
Skarbnik: Katarzyna Bargieł


Nr konta Rady Rodziców 86 8011 0008 0041 0409 1262 0001
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim O/Leoncin

KOMISJA REWIZYJNA 2017/2018


Przewodniczący: Elżbieta Szymańska
Zastępca: Magdalena Chudzyńska
Sekretarz: Stanisław Kryla

INFORMACJA


Informacje dla rodziców


W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017r. nowego ustroju szkolnego informuję, że uczniowie klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum będą realizować obowiązek szkolny w:
Szkole Podstawowej w Leoncinie im. Jana Pawła II ul. I. B. Singera 3 05-155 Leoncin
Dyrektor Szkoły Jacek Gzel

Harmonogram „choinki noworocznej”
Wykaz podręczników 2017/2018
Link do raportu z ewaluacji problemowej w Szkole Podstawowej

Link do raportu z ewaluacji problemowej w GimnazjumREGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W LEONCINIE
Rok szkolny 2017/2018

PODZIĘKOWANIA

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ
I ODWOŻENIA PO ODBYTYCH ZAJĘCIACH Z TERENU GMINY LEONCIN

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ
GIMNAZJUM W LEONCINIE ROK SZK. 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEONCINIE
ROK SZK. 2016/2017

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół
Szkoły Podstawowej w Leoncinie na rok szkolny 2016/2017

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół
Gimnazjum w Leoncinie na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Zespołu Szkół.Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2016 / 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH UCZNIÓW KLAS 4 SP i I GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ W LEONCINIE W ROKU SZK. 2016/2017

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników uczniom klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria oceniania Szkoła Podstawowa

Język polski Klasa IV-VI

Język polski klasa VII

Język angielski

Przyroda

Matematyka klasa IV

Matematyka klasa V i VI

Matematyka klasa VII

Historia

Chemia

Kryteria oceniania Gimnazjum

JĘZYK POLSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK ANGIELSKI

BIOLOGIA

HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EDUKACA DLA BEZPIECZEŃSTWA

CHEMIA

FIZYKA

MATEMATYKA klasa I

MATEMATYKA klasa II

DNI OTWARTE


26 września 2017r. - godz. 16 30 wtorek - zebranie rodziców
24 października 2017r. - godz. 16 30 wtorek
05 grudnia 2017r. - godz. 16 30 wtorek
06 lutego 2018r. - godz. 16 30 wtorek - zebranie rodziców
13 marca 2018r. - godz. 16 30 wtorek
10 kwietnia 2018r. - godz. 16 30 wtorek
8 maja 2018r. - godz. 16 30 wtorek

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017


16 września /sobota/ 2017r.


PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY


4 października /środa/ 2017r.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


13 października /piątek/ 2017r.


DZIEŃ PAPIESKI


8 października /niedziela/ 2017r.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


10 listopada /piątek/ 2017r.


WIGILIA SZKOLNA


19 grudnia /wtorek/ 2017r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA


23-1 stycznia 2018r.

CHOINKA NOWOROCZNA


13 stycznia sobota 2018r.

FERIE ZIMOWE

15-28 stycznia 2018r.


EGZAMIN GIMNAZJALNYczęść humanistyczna 18 kwietnia 2018r.
część matematyczno-przyrodnicza 19 kwietnia 2018r.
język obcy nowożytny 20 kwietnia 2018r.


DZIEŃ PATRONA


18 maja /piątek 2018r.


DZIEŃ DZIECKA


30 maja /środa/ 2018r.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


22 czerwca /piątek/ 2018r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół w Leoncinie w 2017/2018


18 kwietnia 2018r. Egzamin Gimnazjalny
19 kwietnia 2018r. Egzamin Gimnazjalny
20 kwietnia 2018r. Egzamin Gimnazjalny

Dni do odpracowania w Zespole Szkół w Leoncinie w 2017/2018


16 września 2017r.-odpracowany odpracowany 2 maja 2018r.(środa)
13 stycznia 2018r. -odpracowany odpracowany 1 czerwca 2018r.(piatek)

Wychowawcy na rok szkolny 2017/2018


Wychowanie przedszkolne:
0a - mgr Grażyna Szymańska
0b - mgr Elżbieta Pieńkowska
0c - mgr Agnieszka Piasecka

Edukacja wczesnoszkolna:
1a - mgr Renata Czubak
1b - mgr Iwona Borowska
2a - mgrBożena Głowacka
2b - mgrAnna Jaczyńska
3a - mgr Agnieszka Bratkowska
3b - mgr Danuta Dominiak
3c - mgr Paulina Liwska

Szkoła podstawowa:
4a - mgr Paulina Połeć
4b - mgr Wanda Bratkowska
5a - mgr Wanda Połeć
5b - mgr Elżbieta Domańska
6a - mgr Małgorzata Krawczak
6b - mgr Agnieszka Dzierżanowska
7a - mgr Katarzyna Bednarczyk
7b - mgr Ewa Boniecka


Gimnazjum:
IIa - mgr Irena Głowacka
IIb - mgr Ewa Starzycka
IIIa - mgr Joanna Mioduchowska
IIIb - mgr Edyta Borucka